Home >>

Monitorovacie systémy Conergy

Komfortný monitorovací systém je pre mnoho užívateľov absolútnou nevyhnutnosťou. Bez ohľadu na to, či ide o fotovoltaický systém na streche rodinného domu, výrobnej či poľnohospodárskej hale alebo na voľnej ploche. Náš monitorovací systém Vám poskytne v reálnom čase podrobné informácie o stave Vašej elektrárne. Takto môžete rýchlo zistiť a analyzovať prípadnú poruchu na systéme a znížiť stratu vo výrobe a náklady na servis.

Conergy VisionBox

Je ideálnym riešením pre malé a stredné fotovoltaické systémy. Cez dotykový displej a intuitívne ovládanie máte prístup k informáciám o výkone vo voliteľnej časovej perióde ale aj ďalším podrobným informáciám.

Conergy VisionBox

Portál Conergy SunReader

Internetové rozhranie pre prístup k informáciám o vašom systéme. Registráciou svojej elektrárne vybavenej monitoringom získate pohotový prístup k všetkým informáciám a tiež s nimi ďalej pracovať v tabuľkových procesoroch (MS Excel a podobne).

Portál Conergy SunReader

 Download

Conergy VisionBox (technický list)
Conergy